Fanatism är en benämning på religiösa, politiska eller personliga riktningar som driver sin sak utan någon hänsyn till rationella argument. Fanatikern är skeptikerns motpol.

Rune och Ewa Fjällström har sin bas i Härnösand och leder en fundamentalistisk kristen sekt som för ett korståg mot homosexuella. Vad de inte känner till är att deras son, den före detta fotbollsdomaren Mats Fjällström, är bög. Hur påverkas man när en från sitt eget kött och blod tillhör en grupp som man genuint avskyr? Reza Moradis kusiner, Jamal och Abdel, hatar det svenska samhället och anser att det grundas på en rasistisk världsordning. Trots att de erbjudits en fristad i det kalla landet i norr, långt bort från det förtryck som de flydde ifrån, har de nu planer på att begå ett terrorattentat.

I den polariserade tid som råder börjar fanatikerna vädra morgonluft.