Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är också bland de vanligaste motiven till olika former av straff. Redan under antiken fanns det kvinnliga hämndgudinnor, som förföljde ostraffade brottslingar och drev dem till vansinne. Hämnd förekommer ofta i Bibeln och det mest kända ordspråket är kanske “Öga för öga, tand för tand”. I många samhällen sägs att idén om hämnd reglerar samvaron mellan människor.

Liksom i Bibeln är hämnd ett återkommande tema i boken. Lena Jansson, som förlorat sitt enda barn Ellinor, känner ett starkt behov av att hämnas de som ligger bakom dotterns död. En av de som drabbas av hennes hämndbegär är företagsledaren Bertil Sjöholm, som våldtog Ellinor i husvagnsparken. Men det är inte bara modern Lena som vill hämnas. Även Miguel Oliviero, som blev förälskad i Ellinor, ger sig efter Sjöholm.

Ett behov av att hämnas uppstår ofta när en person är oförmögen att förlåta och gå vidare. Det brukar alltid börja med skuldbeläggning. Det kan förvisso kännas skönt att hämnas, men det är ett farligt spel. Om hämnden misslyckas återstår oftast endast stress, depression och ångeststörningar.