Islamism, som också brukar benämnas som politisk islam, är en rörelse som har sitt ursprung i Arabvärlden. Den uppstod på 1900-talet med syfte att bekämpa västerländsk kolonialism. Under tiden har den utvecklats på så sätt att den även innebär ett motstånd mot västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande. Under de senaste åren är islamister en part i nästan 75 % av alla inbördeskrig och det dör cirka 1 000 anhängare per år. Och i Sverige finns det stora problem med våldsbejakande islamism och personer som reser till konflikthärdar och utkämpar krig i islams namn.

I boken får vi följa hur Reza Moradi, som är sambo med polisassistenten Shadi Hosseini, blir alltmer indragen i islamism av sina två kusiner Jamel och Abdel, som känner ett starkt hat mot Sverige. Reza med rötterna i Iran börjar känna sig som en främling i det land som han vuxit upp i och han lockas av kusinernas lovsång om islam.

Det är inte lätt att stå emot en ideologi som utlovar enkla lösningar. Särskilt inte om man är på väg att förlora allt. Men den frestande vägen är lömsk och fylld med dödliga fallgropar.