Politik betyder egentligen ”statskonst” eller ”statsangelägenheter”. Det handlar om de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet. Med politik brukar menas allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Men politik kan också syfta på makthavares principer och målsättningar. Fokus för politiken är ofta förhållandena mellan olika intressegrupper.

I boken får vi en hel del insyn i det politiska livet i Sverige. Boken inleds kort tid efter att det mest våldsamma och polariserade riksdagsvalet i mannaminne har avslutats och då regeringsförhandlingarna börjat röra på sig. Förutom statsminister Sten Lönnerström får vi stifta närmare bekantskap med partiledarna Marie Bladh och Lars Asklöf.

Många tycker att politik bara är ett smutsigt spel. Något som det är svårt att förhålla sig till. Men politik handlar i grunden om att forma ett samhälle som är tillräckligt robust för att ge medborgarna den frihet som de önskar och förtjänar.