Våld betyder ofta en aggressionshandling som innebär att en eller flera personer avsiktligt tillfogar en annan person eller personer fysiskt trauma eller psykisk och emotionell skada. Våld är självklart förbjudet i de flesta länder men ändå förekommer det i alla möjliga sammanhang.

I boken, precis som i verkligheten, utspelas en del våldsamma scener. Vi får stifta bekantskap med den vidriga miljön i koncentrationslägret i Doboj under det jugoslaviska inbördeskriget, där selektering av fångar förekom med jämna mellanrum. Men vi får också lära känna våld i normalt fridfulla miljöer, den åländska idyllen Dånö och den vackra byn Hästberg i Hälsingland.

Det finns många orsaker till att människor tar till våld. Våldsincidenter inträffar ibland plötsligt och utan föregående varningstecken. Men det vanligaste är dock att det är kulmen på långsam eller snabbare stegvis ökande oro, frustration, irritation och rastlöshet. Oftast i kombination med drogpåverkan eller någon form av psykisk störning.