fbpx

Category Berättelserna i Kedjans svaga länk

Våld betyder ofta en aggressionshandling som innebär att en eller flera personer avsiktligt tillfogar en annan person eller personer fysiskt trauma eller psykisk och emotionell skada. Våld är självklart förbjudet i de flesta länder men ändå förekommer det i alla möjliga sammanhang.

I boken, precis som i verkligheten, utspelas en del våldsamma scener. Vi får stifta bekantskap med den vidriga miljön i koncentrationslägret i Doboj under det jugoslaviska inbördeskriget, där selektering av fångar förekom med jämna mellanrum. Men vi får också lära känna våld i normalt fridfulla miljöer, den åländska idyllen Dånö och den vackra byn Hästberg i Hälsingland.

Det finns många orsaker till att människor tar till våld. Våldsincidenter inträffar ibland plötsligt och utan föregående varningstecken. Men det vanligaste är dock att det är kulmen på långsam eller snabbare stegvis ökande oro, frustration, irritation och rastlöshet. Oftast i kombination med drogpåverkan eller någon form av psykisk störning.

Read More

Vaccin innebär att man får immunitet mot smittsamma sjukdomar utan att behöva bli sjuk och gå igenom de risker det innebär. Vid vaccination tillförs kroppen en antigen, vilket kan vara ett försvagat smittämne, delar av ett smittämne eller något som liknar det smittämne man önskar skydda mot. När kroppens immunförsvar träffar på antigenet stimuleras immunförsvarets celler och antikroppar bildas. Om den vaccinerade senare träffar på det riktiga smittämnet kommer individen redan ha ett skydd och kunna undvika att bli sjuk.

En del av handlingen i boken kretsar kring det vaccin mot HIV som företaget Biomedicine Engineering är på väg att lansera och som gör bolaget hett eftertraktat av andra läkemedelskonkurrenter. VD är Bertil Sjöholm, som vid sidan av sin framgångsrika karriär, har en mörk hemlighet. Sjöholm har en förkärlek för att träffa prostituerade som han gärna misshandlar. På grund av detta och det faktum att han glömt kvar en vigselring i husvagnsparken blir han indragen i polisens utredning om mordet på den femtonåriga Ellinor Jansson.

Det är lätt att tycka att vaccinationer är bra. Men vissa sjukdomar har faktiskt visat sig ha långsiktig positiv effekt på hälsan. Genom att vaccinera sig berövas man denna fördel och dessutom förekommer det ibland svårartade biverkningar i samband med en del vaccinationer. Det finns också alltid en risk för övertro. Tänk om det är så illa att vaccinet inte fungerar?

Read More

Sjukdom brukar beskrivas som ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom menas i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men det kan också åsyfta ett diagnostiserat lidande. Vad som betraktas som sjukt respektive friskt är delvis kulturberoende och kan variera från land till land.

I boken får vi stifta bekantskap med HIV som än så länge är en obotlig sjukdom. En del har förklarat mikroorganismens uppkomst med det liknande SIV-viruset som vissa apor bär på. Andra menar att det är ett biologiskt experiment som gått fullständigt fel. De flesta är rädda för att få HIV, men det finns också vissa grupper som inte tvekar för att använda viruset som ett vapen.

Om HIV-viruset upptäcks tidigt finns det numera så effektiva bromsmediciner att de individer som är smittade oftast får ett starkare immunförsvar än osmittade. Medicinerna, oftast en tablett om dagen, är dessutom så pass effektiva att virusnivåerna är omätbara. Trots att det inte finns någon risk för smitta är dock sjukdomen fortfarande kronisk. Och väldigt stigmatiserande.

Read More

Politik betyder egentligen ”statskonst” eller ”statsangelägenheter”. Det handlar om de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet. Med politik brukar menas allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Men politik kan också syfta på makthavares principer och målsättningar. Fokus för politiken är ofta förhållandena mellan olika intressegrupper.

I boken får vi en hel del insyn i det politiska livet i Sverige. Boken inleds kort tid efter att det mest våldsamma och polariserade riksdagsvalet i mannaminne har avslutats och då regeringsförhandlingarna börjat röra på sig. Förutom statsminister Sten Lönnerström får vi stifta närmare bekantskap med partiledarna Marie Bladh och Lars Asklöf.

Många tycker att politik bara är ett smutsigt spel. Något som det är svårt att förhålla sig till. Men politik handlar i grunden om att forma ett samhälle som är tillräckligt robust för att ge medborgarna den frihet som de önskar och förtjänar.

Read More

Partiledare är den som är ledare för ett politiskt parti. Det låter ganska självklart. Om partiet vinner ett val förväntas också partiledaren ta ansvar och ytterst bli utsedd till regeringschef. Det är ett ansatt jobb där marginalen för felsteg är obefintlig.

I boken får vi stifta bekantskap med två partiledare, vars mörka förflutna kommer ifatt dem. Det är partiledarna för de två liberala partierna i den s.k. ”Koalitionen”, nämligen Marie Bladh och Lars Asklöf. Efter det blodigaste och mest polariserade riksdagsvalet i mannaminne bestämmer sig båda för att bryta med sina tidigare allierade, det konservativa partiet, och istället inleda regeringsförhandlingar med socialisterna. På grund av det agerandet utsätts de för starka påtryckningar. I potten ligger deras ära. Om de inte går med på utpressarnas krav, att avstå från vidare förhandlingar, kommer de bli offentligt kölhalade på grund av de lik som finns i deras respektive garderober.

Utrymmet för en partiledare att vara befläckad av ungdomsförsyndelser är ytterst begränsat. Men ibland kanske det bara finns ett alternativ om man vill överleva. Det är ju faktiskt först när man förlorar sitt rykte som man äntligen kan känna sig helt fri.

Read More

Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är också bland de vanligaste motiven till olika former av straff. Redan under antiken fanns det kvinnliga hämndgudinnor, som förföljde ostraffade brottslingar och drev dem till vansinne. Hämnd förekommer ofta i Bibeln och det mest kända ordspråket är kanske “Öga för öga, tand för tand”. I många samhällen sägs att idén om hämnd reglerar samvaron mellan människor.

Liksom i Bibeln är hämnd ett återkommande tema i boken. Lena Jansson, som förlorat sitt enda barn Ellinor, känner ett starkt behov av att hämnas de som ligger bakom dotterns död. En av de som drabbas av hennes hämndbegär är företagsledaren Bertil Sjöholm, som våldtog Ellinor i husvagnsparken. Men det är inte bara modern Lena som vill hämnas. Även Miguel Oliviero, som blev förälskad i Ellinor, ger sig efter Sjöholm.

Ett behov av att hämnas uppstår ofta när en person är oförmögen att förlåta och gå vidare. Det brukar alltid börja med skuldbeläggning. Det kan förvisso kännas skönt att hämnas, men det är ett farligt spel. Om hämnden misslyckas återstår oftast endast stress, depression och ångeststörningar.

Read More

Fly, fäkta eller frysa. Det sägs vara de tre vanligaste reaktionerna om någon utsätts för stark stress. Antingen flyr man faran eller så möter man den och kämpar emot. Det tredje alternativet är att frysa eller ”spela död”. För de flesta är kanske flykten det mest naturliga.

Hantverkaren Patrik Zettergren har av misstag kommit över en väska innehållande tjugo miljoner kronor på ett svenskt inrikesflyg. Vad Patrik inte kände till, när han öppnade väskan, var att den tillhör det kriminella nätverk som styrs av Viktor Kadric. Efter visst funderande har Patrik bestämt sig för att lämna sitt gamla liv och flytt till Tyskland med pengarna. Men nätverket tänker inte låta honom komma undan så lätt. Patrik ser länge ut att kunna hålla sig under radarn men längtan efter sina anhöriga gör honom sårbar.

Att befinna sig på flykt innebär ett liv fullt av risker. Ett litet misstag och allt kan vara förlorat.

Read More

Fanatism är en benämning på religiösa, politiska eller personliga riktningar som driver sin sak utan någon hänsyn till rationella argument. Fanatikern är skeptikerns motpol.

Rune och Ewa Fjällström har sin bas i Härnösand och leder en fundamentalistisk kristen sekt som för ett korståg mot homosexuella. Vad de inte känner till är att deras son, den före detta fotbollsdomaren Mats Fjällström, är bög. Hur påverkas man när en från sitt eget kött och blod tillhör en grupp som man genuint avskyr? Reza Moradis kusiner, Jamal och Abdel, hatar det svenska samhället och anser att det grundas på en rasistisk världsordning. Trots att de erbjudits en fristad i det kalla landet i norr, långt bort från det förtryck som de flydde ifrån, har de nu planer på att begå ett terrorattentat.

I den polariserade tid som råder börjar fanatikerna vädra morgonluft.

Read More

Islamism, som också brukar benämnas som politisk islam, är en rörelse som har sitt ursprung i Arabvärlden. Den uppstod på 1900-talet med syfte att bekämpa västerländsk kolonialism. Under tiden har den utvecklats på så sätt att den även innebär ett motstånd mot västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande. Under de senaste åren är islamister en part i nästan 75 % av alla inbördeskrig och det dör cirka 1 000 anhängare per år. Och i Sverige finns det stora problem med våldsbejakande islamism och personer som reser till konflikthärdar och utkämpar krig i islams namn.

I boken får vi följa hur Reza Moradi, som är sambo med polisassistenten Shadi Hosseini, blir alltmer indragen i islamism av sina två kusiner Jamel och Abdel, som känner ett starkt hat mot Sverige. Reza med rötterna i Iran börjar känna sig som en främling i det land som han vuxit upp i och han lockas av kusinernas lovsång om islam.

Det är inte lätt att stå emot en ideologi som utlovar enkla lösningar. Särskilt inte om man är på väg att förlora allt. Men den frestande vägen är lömsk och fylld med dödliga fallgropar.

Read More