fbpx

Category Försyndelserna i Kedjans svaga länk

Svaghet kopplas ofta till fysiska eller psykiska sjukdomar. En oförmåga att känna att man räcker till. Några synonymer är brist, nackdel och kraftlöshet. Dess motsats är positiva ord som styrka, tillgång och kraft. Ingen vill väl uppfattas som svag? Men vem är egentligen svag och vem är stark?

I den polariserade tid som boken utspelar sig i finns det ingen plats för svaga individer. Försvarsadvokaten Erik Johansson känner stora tvivel om det kriminella nätverk som han ingår i, men ifrågasätts genast av Magnus Fredstad och Viktor Kadric. När sexfilmerna där Marie Bladh figurerar sprids som en löpeld på nätet känner hon för första gången att hon är svag och att hennes ställning som självklar ledare är hotad. Och Anna Lundström gör sitt yttersta för att påvisa för Viktor Kadric att Silva Begovic är kedjans svaga länk.

Det som utgör en svaghet vid ett tillfälle kan vara en styrka vid ett annat. Det finns många som gör misstaget att tolka vänlighet som ett tecken på svaghet. Och glöm aldrig att styrkan utvecklas av svagheten.

Read More

Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning och intellektuell stimulans. Vällust är en överdriven strävan efter njutning. Enligt katolska kyrkans tradition betraktas ett liv i omättligt sökande efter vällust som otukt; något som var en dödssynd. För många förknippas lust med sexuell njutning, men begreppet är betydligt vidare än så.

Lena Jansson känner stark lust när hon trakasserar företagsledaren Bertil Sjöholm på grund av att han sexuellt utnyttjat hennes dotter Ellinor. Samma känsla upplever Anna Lundström när hon utpressar de påstådda moraliska väktarna, partiledarna Marie Bladh och Lars Asklöf att lämna regeringsförhandlingarna. Liksom Miguel Oliviero när han också ger sig på Bertil Sjöholm.

Lust, som handlar om begär, åtrå eller önskan, kan snabbt övergå till dess motsats, nämligen missnöje, antipati och ovilja. Särskilt om man får för mycket av det goda.

Read More

Lojalitet är en egenskap som innebär att en person under en längre tid är hjälpsam och vänskaplig mot någon annan. Den som är lojal tar även denne andres parti i konflikter. Synonymer till lojalitet är solidaritet, pålitlighet, trofasthet, kamratlighet och tillgivenhet.

I det kriminella nätverk som styrs av Viktor Kadric är obrottslig lojalitet det som kittar ihop medlemmarna. Den som trotsar majoritetsbeslut blir utslängd ur gemenskapen. På samma sätt förhåller det sig inom SI-enheten, som är den spjutspets hos den svenska polisen som har att bekämpa grovt organiserad brottslighet. Den som inte är lojal med fattade beslut hamnar i kylan. Liknande tankegångar finns inom politiken. Om man revolterar mot en framgångsrik partiledare är ens dagar räknade.

Många betraktar lojalitet som en fin egenskap. Men om sanningen ska fram: Den enda riktiga lojalitet som existerar är den man känner i förhållande till sig själv. Om man verkligen vill uppleva lojalitet bör man skaffa en hund.

Read More

Makt är ett begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots visst motstånd. Det kan antingen handla om ”makt över” någon person och förutsätter då minst två parter. Den ena parten genomför en handling eller begär något från någon annan eller några andra som står i beroende till honom eller henne. Eller så handlar det om ”förmåga till” att uppnå något, dvs. individens förmåga eller kapacitet att realisera sina önskningar och strävanden trots motstånd utan att det för den skull måste föreligga en intressekonflikt.

I boken finns flera exempel på maktutövande. De politiska ledarna Sten Lönnerström, Marie Bladh och Lars Asklöf utövar makt över de som förlorat omröstningar. Företagsledaren Bertil Sjöholm är en man med stor makt och är ovillig att släppa ifrån sig denna. Dessutom har Anna Lundström makt över sina utpressningsoffer.

Det finns olika former av makt. En del brukar tala om betvingande, formell och referentiell makt. Dessutom nämns expertmakt. Oavsett form kan makten vara lika farlig. Någon har sagt att den svåraste frestelsen på jorden varken är kärlek eller pengar utan just makt. Det kan vara lätt att uppnå den, men lika lätt att förlora den.

Read More

Hat

Hat är, liksom dess motsats ”kärlek”, en passion. Grunden för hatet är att man ogillar någon eller något så genuint att det är en bestående eller permanent känsla. Hat uppstår ofta hos personer som saknar förmåga att älska. Någon som inte är älskad fruktar ofta likgiltigheten och anser ibland att den näst bästa känslan att vara hatad. Även om det kan vara skönt att hata skapar det inget. Det enda som hat orsakar är förvirring och oreda.

I boken är det flera personer som hatar. Reza Moradis kusiner Jamal och Abdel hatar det svenska sekulära samhället. Lena Jansson, vars dotter Ellinor kallblodigt mördats av Hakim Hassan, hatar en av de män som sexuellt utnyttjat Ellinor, nämligen företagsledaren Bertil Sjöholm. Och kriminalkommissarien Christer Gustafsson avskyr den inom SI-enheten som lämnar information till de kriminella.

Gränsen mellan kärlek och hat är hårfin. Och med tiden övergår hatet ofta i likgiltighet.

Read More

Förlåtelse handlar om att sluta känna upprördhet efter en kränkning. Eller enkelt uttryckt: att låta gammalt vara glömt. En del menar att om man förlåter något som är möjligt att förlåta har man egentligen inte förlåtit. Genuin förlåtelse är att förlåta något oförlåtligt. Därför är verklig förlåtelse omöjlig och står bortom rationalitet. Vid en sådan ovillkorlig förlåtelse finns emellertid alltid en förväntan om en ursäkt eller ånger från den skyldiga parten. Detta gör att verklig förlåtelse aldrig blir avslutad. Den är paradoxal och alltid öppen. Eller ett sår som aldrig vill läka.

Kan man verkligen förlåta någon som medverkat i att ens femtonåriga dotter har förlorat livet? Kan man förlåta någon som försökt beröva en livet? Går det att förlåta någon som har slagit ihjäl en oskyldig pensionär?

I boken finns flera exempel på personer som törstar efter förlåtelse. Miguel Oliviero, som dragit in Ellinor i prostitution och Erik Johansson som tagit livet av en helt oskyldig individ. Men det finns också många i boken som aldrig kan tänka sig att förlåta.

Read More