Lojalitet är en egenskap som innebär att en person under en längre tid är hjälpsam och vänskaplig mot någon annan. Den som är lojal tar även denne andres parti i konflikter. Synonymer till lojalitet är solidaritet, pålitlighet, trofasthet, kamratlighet och tillgivenhet.

I det kriminella nätverk som styrs av Viktor Kadric är obrottslig lojalitet det som kittar ihop medlemmarna. Den som trotsar majoritetsbeslut blir utslängd ur gemenskapen. På samma sätt förhåller det sig inom SI-enheten, som är den spjutspets hos den svenska polisen som har att bekämpa grovt organiserad brottslighet. Den som inte är lojal med fattade beslut hamnar i kylan. Liknande tankegångar finns inom politiken. Om man revolterar mot en framgångsrik partiledare är ens dagar räknade.

Många betraktar lojalitet som en fin egenskap. Men om sanningen ska fram: Den enda riktiga lojalitet som existerar är den man känner i förhållande till sig själv. Om man verkligen vill uppleva lojalitet bör man skaffa en hund.