Makt är ett begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots visst motstånd. Det kan antingen handla om ”makt över” någon person och förutsätter då minst två parter. Den ena parten genomför en handling eller begär något från någon annan eller några andra som står i beroende till honom eller henne. Eller så handlar det om ”förmåga till” att uppnå något, dvs. individens förmåga eller kapacitet att realisera sina önskningar och strävanden trots motstånd utan att det för den skull måste föreligga en intressekonflikt.

I boken finns flera exempel på maktutövande. De politiska ledarna Sten Lönnerström, Marie Bladh och Lars Asklöf utövar makt över de som förlorat omröstningar. Företagsledaren Bertil Sjöholm är en man med stor makt och är ovillig att släppa ifrån sig denna. Dessutom har Anna Lundström makt över sina utpressningsoffer.

Det finns olika former av makt. En del brukar tala om betvingande, formell och referentiell makt. Dessutom nämns expertmakt. Oavsett form kan makten vara lika farlig. Någon har sagt att den svåraste frestelsen på jorden varken är kärlek eller pengar utan just makt. Det kan vara lätt att uppnå den, men lika lätt att förlora den.