Svaghet kopplas ofta till fysiska eller psykiska sjukdomar. En oförmåga att känna att man räcker till. Några synonymer är brist, nackdel och kraftlöshet. Dess motsats är positiva ord som styrka, tillgång och kraft. Ingen vill väl uppfattas som svag? Men vem är egentligen svag och vem är stark?

I den polariserade tid som boken utspelar sig i finns det ingen plats för svaga individer. Försvarsadvokaten Erik Johansson känner stora tvivel om det kriminella nätverk som han ingår i, men ifrågasätts genast av Magnus Fredstad och Viktor Kadric. När sexfilmerna där Marie Bladh figurerar sprids som en löpeld på nätet känner hon för första gången att hon är svag och att hennes ställning som självklar ledare är hotad. Och Anna Lundström gör sitt yttersta för att påvisa för Viktor Kadric att Silva Begovic är kedjans svaga länk.

Det som utgör en svaghet vid ett tillfälle kan vara en styrka vid ett annat. Det finns många som gör misstaget att tolka vänlighet som ett tecken på svaghet. Och glöm aldrig att styrkan utvecklas av svagheten.