Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende. Samtidigt är det också en sund instinkt att kunna bli arg och känna ilska. Särskilt när vi angrips. Utan aggression riskerar vi att förlora förmågan att kämpa och försvara oss. Men då ilskan inte kan kontrolleras blir den destruktiv och farlig. Okontrollerade aggressionsutbrott har en stark negativ effekt.

I boken finns flera exempel på när aggressionen slår till direkt och går över styr. Det kan vara fråga om undertryckt ilska som när Lars Sandberg kastar en vas mot Miguel Oliviero för att han blottar ett misstag. Eller så kan ilskan fungera som ett effektivt verktyg för att få fram sin vilja, som när en maskerad polisman sprutar OC-spray i ögonen på den bojade Ahmed El-Safi eftersom han vägrar uppge lösenord. Men det kan också finnas genetiska faktorer bakom aggression. Ett exempel på det är när Anna Lundström knuffar ned en tiggare för en trappa.

Några sätt att hantera försyndelsen är att våga uttrycka sina känslor på ett bestämt sätt, ta djupa andetag, upprepa lugna klingande ord eller fraser och använda humor utan att bli sarkastisk. Och sist men inte minst: Att tänka efter före istället för efter.