Dubbelspel handlar om att lura, bedra och dupera omgivningen. Ibland kan det vara för att dölja brister av olika slag. Oftast spelas det för att snabbt kunna uppnå ett visst mål eller syfte som man inte tror sig klara av genom rättframhet och ärlighet. För att vara framgångsrik med dubbelspel är det viktigt att sätta upp en falsk men trovärdig fasad som döljer sprickorna bakom den.

Boken är fylld med exempel på dubbelspel. I toppen på det kriminella nätverket finns Kaptenen och Rådmannen, som ständigt ägnar sig åt det eftersom de samtidigt arbetar inom det svenska rättsväsendet. En annan som blivit mästare på konsten är den flitigt anlitade kriminalpolitiska debattören Lars Sandberg som driver landets mest kända behandlingshem för unga sexualbrottsförbrytare. Bakom fasaden benämns dock Sandberg för Pimpen då han innehar flera ställen där det pågår prostitution och sexhandel. Även chefen för SI-enheten, kriminalkommissarie Christer Gustafsson, som hyser en stark misstro mot konventionella arbetsmetoder, ägnar sig åt avancerat och farligt dubbelspel för att nå sina syften.

Det finns inte något enkelt sätt att avslöja den som spelar dubbelt. Det mest effektiva är att ha ett sunt kritiskt tänkande. Men det gäller att se upp: Om man överdriver detta ifrågasättande finns det en risk för att en annan försyndelse tar över, nämligen misstänksamhet. Den enda trösten är att dubbelspelaren förr eller senare brukar tappa masken. Det tråkiga är dock att det då ofta kan vara för sent.