Misstänksamhet är bra i måttliga doser. Om misstänksamheten överdrivs kan den dock leda till paranoia eller förföljelsemani. Det innebär i slutändan att man helt riskerar att tappa greppet om verkligheten. I en kärleksrelation kan detta ta sig uttryck i att den ene är övertygad om att den andre är eller vill vara otrogen. I en grupp som arbetar tätt ihop under sekretess och mot ett gemensamt mål kan en sjuklig misstänksamhet leda till tvivel och svåra inre spänningar.

I boken är det många karaktärer som är misstänksamma. Ibland på goda grunder. I det kriminella nätverk, som styrs av Viktor KadricKaptenen och Rådmannen och som bygger på obrottslig lojalitet, är gränsen hårfin mellan förtroende och misstroende. Christer Gustafsson, chefen för SI-enheten, upplever att polisen alltid ligger steget efter de kriminella och han blir alltmer övertygad om att det beror på en läcka i gruppen. Anna Lundström, som är förälskad i sin livvakt Igor, gör kontroller av hans telefon. Polisen Shadi Hosseini blir övervakad av sin svartsjuke sambo Reza Moradi och chefsrådmannen Henrik von Bertold är säker på att Bertil Sjöholm, VD för Biomedicine Engineering, inte bara har en räv bakom örat utan en hel farm med sådana.

Sjuklig misstänksamhet – paranoia eller förföljelsemani – är nästan omöjligt att bota. Så länge personen är övertygad om han eller hon har rätt i sin misstänksamhet är det svårt att komma vidare. Och tänk om man ändå har rätt?