Genom historien har tortyr ofta använts som en metod för att genomföra politisk omskolning eller för att tvinga fram information eller bekännelser. Ett annat motiv för tortyr kan vara sadism hos personen som utför densamma. Det finns många olika åsikter om hur tortyr ska definieras samt vilken grad av lidande som ska åsamkas för att det ska bedömas som tortyr.

I boken kastas vi ofta tillbaka till det blodiga inbördeskrig som slet sönder Jugoslavien i början av 1990-talet och där de tre ledarna i det kriminella nätverket, Viktor KadricKaptenen och Rådmannen lärde känna varandra. I sin roll som kommendant för koncentrationslägret i järnvägsknuten Doboj i Bosnien har Viktor Kadric haft det yttersta ansvaret för den tortyr som fångarna utsattes för. I lägret har också hans bundsförvant Zoran och den ökände tortyrmästaren Ratko huserat. Därutöver får vi även inblick i den tortyr som pågick under USA:s invasion av Irak och som Hakim Hassan upplevt.

De flesta är ense om att tortyr är omoraliskt. Trots detta uppmuntras tortyr av många stater i flera regioner av världen. Ju närmare kriget kommer desto större risk för tortyr. Och vad ska man egentligen göra då en person sitter inne med information som möjligen kan rädda livet på tusen andra och samtidigt vägrar säga något?