Statsminister och företrädare för det socialistiska partiet.