Är i fyrtiofemårsåldern och leder ett kriminellt nätverk med Magnus Fredstad och Erik Johansson. Viktor, som går under öknamnet Skorpionen, flydde från Serbien i samband med inbördeskriget i Jugoslavien och bor i en lägenhet på Strandvägen.