fbpx

Tag berättelserna

Genom historien har tortyr ofta använts som en metod för att genomföra politisk omskolning eller för att tvinga fram information eller bekännelser. Ett annat motiv för tortyr kan vara sadism hos personen som utför densamma. Det finns många olika åsikter om hur tortyr ska definieras samt vilken grad av lidande som ska åsamkas för att det ska bedömas som tortyr.

I boken kastas vi ofta tillbaka till det blodiga inbördeskrig som slet sönder Jugoslavien i början av 1990-talet och där de tre ledarna i det kriminella nätverket, Viktor KadricKaptenen och Rådmannen lärde känna varandra. I sin roll som kommendant för koncentrationslägret i järnvägsknuten Doboj i Bosnien har Viktor Kadric haft det yttersta ansvaret för den tortyr som fångarna utsattes för. I lägret har också hans bundsförvant Zoran och den ökände tortyrmästaren Ratko huserat. Därutöver får vi även inblick i den tortyr som pågick under USA:s invasion av Irak och som Hakim Hassan upplevt.

De flesta är ense om att tortyr är omoraliskt. Trots detta uppmuntras tortyr av många stater i flera regioner av världen. Ju närmare kriget kommer desto större risk för tortyr. Och vad ska man egentligen göra då en person sitter inne med information som möjligen kan rädda livet på tusen andra och samtidigt vägrar säga något?

Read More

Sexmissbruk är, precis som alla andra missbruk, en okontrollerad eller överdriven användning av något. Den som lider av det känner ofta ett starkt tvång att ha sex, tappar kontrollen och hamnar i farliga situationer. Det sexuella beteendet blir en flykt från verkligheten och ett sökande efter en snabb stimulans. En förklaring till att vissa hamnar i detta beroende kan vara att kärleken från föräldrarna varit ambivalent, alltså bara när det själv passat föräldern. Detta kan i sin tur göra att man som vuxen försöker medicinera bort osäkerheten och tomhetskänslan med sex.

I boken finns flera sexmissbrukare. 15-åriga Ellinor Jansson, som har vuxit upp med en ensamstående mamma, är en av dem. Den dåliga självkänslan gör att hon träffar Miguel Oliviero och hamnar i husvagnsparken där hon tillfredsställer olika män. Den som introducerar Ellinor till Miguel är Ahmed El-Safi, som anser att kuken är hans största tillgång och som så många tjejer och kvinnor som möjligt ska få stifta bekantskap med. En annan sexmissbrukare är tvåbarnspappan och fotbollsdomaren Mats Fjällström, som ägnar dagarna åt att vittja nätsajter och appar på telefonen för att träffa yngre pojkar. Därutöver lär vi känna Stefan Olsson, sambo till polisen Peter Hellström, som går igång på anonyma porriga sexträffar vilket slutligen försätter honom i livsfara.

Det finns inget snabbt sätt för att bli kvitt ett sexmissbruk. Men det första steget är att erkänna sitt missbruk, bryta gamla handlingsmönster och ersätta dem med nya bättre, fundera över högrisksituationer och hur dessa ska hanteras samt ta fram en plan för nödtillfällen. Liksom andra missbruk är den avgörande frågan om man överhuvudtaget vill komma ur det?

Read More

Otrohet är ett ständigt återkommande tema i många relationer. En del menar att gränsen för otrohet går vid kyssar, andra hävdar att den går vid sex. Några tycker att en hemlig chatt på nätet är ett svek så stort som något. Vissa anser till och med att man inte ska få tänka på andra än sin partner i sexuella eller kärleksfulla sammanhang. Det finns många olika orsaker till varför otrohet uppkommer. Det kan handla om missnöje med relationen, ett sätt att försöka lämna förhållandet, uppnå spänning, få uppmärksamhet, sexuell frustration eller ovilja att binda sig till en person. Den som blir utsatt för otrohet upplever ofta känslor av ilska, sorg, förvirring och vanmakt.

I boken finns exempel på flera som är otrogna. Sexmissbrukarna Ahmed El-Safi och Ellinor Janssonträffar ständigt personer som sviker sina partner. Även Patrik Zettergren har en affär med en kvinna som lever i ett förhållande. Polisen Peter Hellström blir indragen i sin sambo Stefan Olssonsotrohetsaffärer genom ett brev som indikerar att Stefan ådragit sig en obotlig sjukdom. Andra balanserar på gränsen. En av dem är Christer Gustafsson som kastar trånande blickar mot gruppchefen Daniella Abrahamssons rumpa.

I de flesta fall leder faktiskt inte otrohet till att relationen avslutas. Oftast förlåter man och går vidare. Men gör man det innerst inne? Finns det verkligen någon återvändo när du en gång har passerat gränsen och brutit förtroendet? Vad säger ni? Och går det att ens vara otrogen om man lever i ett öppet förhållande?

Read More

Misstänksamhet är bra i måttliga doser. Om misstänksamheten överdrivs kan den dock leda till paranoia eller förföljelsemani. Det innebär i slutändan att man helt riskerar att tappa greppet om verkligheten. I en kärleksrelation kan detta ta sig uttryck i att den ene är övertygad om att den andre är eller vill vara otrogen. I en grupp som arbetar tätt ihop under sekretess och mot ett gemensamt mål kan en sjuklig misstänksamhet leda till tvivel och svåra inre spänningar.

I boken är det många karaktärer som är misstänksamma. Ibland på goda grunder. I det kriminella nätverk, som styrs av Viktor KadricKaptenen och Rådmannen och som bygger på obrottslig lojalitet, är gränsen hårfin mellan förtroende och misstroende. Christer Gustafsson, chefen för SI-enheten, upplever att polisen alltid ligger steget efter de kriminella och han blir alltmer övertygad om att det beror på en läcka i gruppen. Anna Lundström, som är förälskad i sin livvakt Igor, gör kontroller av hans telefon. Polisen Shadi Hosseini blir övervakad av sin svartsjuke sambo Reza Moradi och chefsrådmannen Henrik von Bertold är säker på att Bertil Sjöholm, VD för Biomedicine Engineering, inte bara har en räv bakom örat utan en hel farm med sådana.

Sjuklig misstänksamhet – paranoia eller förföljelsemani – är nästan omöjligt att bota. Så länge personen är övertygad om han eller hon har rätt i sin misstänksamhet är det svårt att komma vidare. Och tänk om man ändå har rätt?

Read More

Dubbelspel handlar om att lura, bedra och dupera omgivningen. Ibland kan det vara för att dölja brister av olika slag. Oftast spelas det för att snabbt kunna uppnå ett visst mål eller syfte som man inte tror sig klara av genom rättframhet och ärlighet. För att vara framgångsrik med dubbelspel är det viktigt att sätta upp en falsk men trovärdig fasad som döljer sprickorna bakom den.

Boken är fylld med exempel på dubbelspel. I toppen på det kriminella nätverket finns Kaptenen och Rådmannen, som ständigt ägnar sig åt det eftersom de samtidigt arbetar inom det svenska rättsväsendet. En annan som blivit mästare på konsten är den flitigt anlitade kriminalpolitiska debattören Lars Sandberg som driver landets mest kända behandlingshem för unga sexualbrottsförbrytare. Bakom fasaden benämns dock Sandberg för Pimpen då han innehar flera ställen där det pågår prostitution och sexhandel. Även chefen för SI-enheten, kriminalkommissarie Christer Gustafsson, som hyser en stark misstro mot konventionella arbetsmetoder, ägnar sig åt avancerat och farligt dubbelspel för att nå sina syften.

Det finns inte något enkelt sätt att avslöja den som spelar dubbelt. Det mest effektiva är att ha ett sunt kritiskt tänkande. Men det gäller att se upp: Om man överdriver detta ifrågasättande finns det en risk för att en annan försyndelse tar över, nämligen misstänksamhet. Den enda trösten är att dubbelspelaren förr eller senare brukar tappa masken. Det tråkiga är dock att det då ofta kan vara för sent.

Read More

Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende. Samtidigt är det också en sund instinkt att kunna bli arg och känna ilska. Särskilt när vi angrips. Utan aggression riskerar vi att förlora förmågan att kämpa och försvara oss. Men då ilskan inte kan kontrolleras blir den destruktiv och farlig. Okontrollerade aggressionsutbrott har en stark negativ effekt.

I boken finns flera exempel på när aggressionen slår till direkt och går över styr. Det kan vara fråga om undertryckt ilska som när Lars Sandberg kastar en vas mot Miguel Oliviero för att han blottar ett misstag. Eller så kan ilskan fungera som ett effektivt verktyg för att få fram sin vilja, som när en maskerad polisman sprutar OC-spray i ögonen på den bojade Ahmed El-Safi eftersom han vägrar uppge lösenord. Men det kan också finnas genetiska faktorer bakom aggression. Ett exempel på det är när Anna Lundström knuffar ned en tiggare för en trappa.

Några sätt att hantera försyndelsen är att våga uttrycka sina känslor på ett bestämt sätt, ta djupa andetag, upprepa lugna klingande ord eller fraser och använda humor utan att bli sarkastisk. Och sist men inte minst: Att tänka efter före istället för efter.

Read More

En resväska innehållande 20 miljoner kronor i kontanter och som tillhör Viktor Kadrics nätverk hamnar av misstag i händerna på den 27-årige hantverkaren Patrik Zettergren efter en turbulent resa i ett inrikesflyg mellan Göteborg och Stockholm.

Patrik, som precis varslats från sitt jobb som låssmed och dessutom blivit dumpad av sin flickvän bestämmer sig för att öppna väskan i sin bostad på Fogdevägen i Bagarmossen. Han har ingen närmare kunskap om vem väskan tillhör och flyr med pengarna.

På sin färd möter Patrik flera hinder. Ett av dessa är hans närmaste granne Britta Fagerström, som har full koll på sin omgivning och är en av de sista som iakttog Ellinor Jansson innan hon försvann. Ett annat problem är hur Patrik ska förvandla kontanterna till siffror på bankkonton och han kommer då att träffa på Aram Heza.

Det kriminella nätverket tänker dock inte låta väsktjuven komma undan så lätt. Det blir tortyrmästaren Zoran som får i uppdrag att återta miljonerna.

Read More

Utpressningsverksamheten inom det kriminella nätverket leds av den ryska kvinnan Anna Lundström, som kom till Haparanda i mitten av 1990-talet under namnet Jelena Lebedev. Där lärde hon känna den 41 år äldre Alvar Lundström och gifte sig med honom.

När Alvar dog testamenterade han all sin förmögenhet till Anna, varpå hon flyttade till Stockholm för att förverkliga sina drömmar. Under öknamnet Fixaren söker Anna, tillsammans med sin vapendragare, den forne elitsoldaten Igor, upp och pressar personer på pengar eller aktiviteter.

En av de som fastnar i deras klor är tvåbarnspappan och allsvenske fotbollsdomaren Mats Fjällström. Mats, som även arbetar som polis och har djupt religiösa föräldrar, tvingas leverera rätt resultat i tre allsvenska fotbollsmatcher för att hans förkärlek för yngre pojkar inte ska avslöjas.

“Grunden för en lyckad utpressning är att två personer närvarar vid hottillfället. Den ena ska sköta snacket. Den andra ska förstärka hotet och signalera kapacitet.”

Så brukar Anna beskriva varför hon är så duktig på bötningar. Eller egentligen säger hon:

Залог успешного шантажа – присутствие двоих при оказании давления. Один говорит. Второй нужен для ещё большего устрашения и доказательства силы.”

Read More

SI-enheten inom regionpolisen i Stockholm bildas som svar på alla terrordåd och den alltmer skenande våldsutvecklingen i det tidigare trygga svenska folkhemmet.

Jakten på Viktor Kadrics kriminella nätverk leds av den hårdföre och okonventionelle kriminalkommissarien Christer Gustafsson, som går under smeknamnet CG. Som tidigare chef för Nationella insatsstyrkan har han specialrekryterats som chef för SI-enheten. Uppdraget är glasklart: Slå sönder den organiserade brottsligheten med alla till buds stående medel.

Inom SI-enheten finns fyra gruppchefer. En av dessa är den erfarne kriminalinspektören Anders Larsson som tycker att han borde fått chefsjobbet istället för CG.

I Anders Larssons grupp, även benämnd Hjärter, finns även Peter Hellström, vars partner Stefan Olsson är sexmissbrukare och notoriskt otrogen samt Shadi Hosseini, som är yngst och minst på enheten och som har problem med sin svartsjuke sambo Reza Moradi.

Till sin hjälp har SI-enheten kriminaltekniker och analytiker. Enheten har tre utpekade åklagare som är ansvariga för de utredningar som bedrivs. Den högste av dessa är vice chefsåklagare Magnus Fredstad som, liksom Anders Larsson, ofta hamnar på kollisionskurs med Christer Gustafsson.

Read More

Religiös fanatism blir alltmer vanligt i den värld vi lever i. Förutom olika fundamentalistiska kristna församlingar breder den militanta islamismen ut sig. Under de senaste åren har terrororganisationen IS eller Daesh gjort allt större landvinningar och gruppen tvekar inte att slå till genom olika attacker.

En av poliserna i SI-enheten, Shadi Hosseini, kommer från en familj som har flytt från det muslimska prästerskapet i Iran och trots fristaden i Sverige brottas hon och släkten med dubbla känslor kring hemlandet. Shadi är sambo med Reza Moradi som i sin tur lockas till moskén och blir alltmer religiös på grund av sina kusiner.

Peter Hellströms sambo, sexmissbrukaren Stefan Olsson, söker svar på om han bär på en kronisk sjukdom och under sin resa träffar han på företrädare för en fundamentalistisk kristen sekt som leds av Pastorn och som för ett korståg mot homosexuella.

Religiös fanatism är något som binder samman människor över hela världen. Men samtidigt leder det ofta till ödesdigra konflikter.

Read More