fbpx

Tag berättelserna

I boken nämns flera gånger att Kaptenen bär på en obotlig sjukdom, som inledningsvis gjorde att han blev deprimerad och alltmer destruktiv. En som har kunskap om Kaptenens sjukdom är Viktor Kadric.

En av vår tids obotliga sjukdomar är HIV. Även om det idag går att effektivt behandla viruset till omätbara nivåer och det också finns läkemedel som fungerar i förebyggande syfte är det fortfarande en kronisk sjukdom.

Läkemedelsföretag i hela världen tävlar om att ta fram ett billigt och verkningsfullt vaccin mot HIV. I boken får vi lära känna Bertil Sjöholm, VD för Biomedicine Engineering, som är på gång att utveckla det vaccin som alla längtar efter. Kommunikationschef i företaget är Susanne von Bertold, som är gift med chefsrådmannen Henrik von Bertold.

Det är också HIV som polismannen Peter Hellströms sambo, sexmissbrukaren Stefan Olsson, får besked om i ett brev att han kanske bär på. Stefans väg till svaret på frågan går via sjuksköterskan Ulla Greger. Hon har i sin tur koppling till en fundamentalistisk kristen sekt som styrs av Pastorn och vars mål är att utplåna alla homosexuella.

Read More

Det kriminella nätverket styrs av den serbiske krigsförbrytaren Viktor Kadric (Skorpionen) från hans stora lägenhet på Strandvägen. Våningen, som består av två plan, är ombyggd till ett ogenomträngligt fort med rigorös säkerhet. På översta våningen finns ett terrarium med en livsfarlig skorpion av arten “deathstalker”.

I toppen av organisationen finns även Kaptenen och Rådmannen som båda arbetar inom det svenska rättsväsendet och som ständigt grusar polisens jakt på nätverket.

Till sin hjälp har de hantlangare som sköter olika verksamheter. Lars Sandberg (Pimpen) är ansvarig för prostitution och sexhandel, där husvagnsparken under ledning av Miguel Oliviero är en av de mest lönsamma sektorerna. Utpressning hanteras av Anna Lundström (Fixaren) och hon backas upp av den forna ryska elitsoldaten Igor. Särskilt svåra uppdrag, som likvideringar, utförs av Zoran eller Hakim Hassan.

I periferin förekommer även Silva Begovic och Slobodan Majic samt en kvinna som går under täcknamnet Pulverhäxan och som är ansvarig för nätverkets omfattande narkotikaverksamhet.

Read More

Viktor Kadric, som även kallas Skorpionen, har ett förflutet som serbisk krigsförbrytare under det blodiga jugoslaviska inbördeskriget. Viktor, som gick med i den ökända paramilitära gruppen Dragans vargar, plågas ständigt av mardrömmar från det hemliga koncentrationsläger som han basade för.

Lägret var en plats där fångar utsattes för tortyr och bisarra medicinska experiment. Det var beläget i den insomnande industristaden och forna järnvägsknutpunkten Doboj i norra Bosnien.

Under sin tid som kommendant för lägret kom Viktor i kontakt med Kaptenen och Rådmannen som, tillsammans med en känd svensk politiker, gav honom fri lejd till Sverige. Viktor tog med sig sin närmaste allierade på flykten, nämligen Zoran.

Read More

Husvagnsparken, som är belägen söder om Stockholm, är en av de mer lönsamma sektorerna i det kriminella nätverkets prostitutionsverksamhet, som leds av Lars Sandberg (Pimpen).

På ytan är parken ett ställe för hemlösa som bekostas av kommunen, men bakom fasaden är den ett stort horhus där kåta män får leka av sig sina lustar med desperata utlänningar. De enda hemlösa som finns där är Leif Henriksson och hans sambo Maggan.

Lars Sandberg har delegerat driften av parken till Miguel Oliviero. Till sin hjälp har Miguel sina två hantlangare Sergio och Carles. I syfte att locka nya torskar tar Miguel med sig Ellinor Jansson dit.

En av stamkunderna i parken är den 53-årige Bertil Sjöholm, som är VD för det framgångsrika företaget Biomedicine Engineering. På grund av sin stora näsa kallas han Clowntorsken av Miguel.

Read More

Ellinor Janssons försvinnande från bostaden på Russinvägen i Hökarängen, där hon bor med sin mor Lena Jansson, blir en riksangelägenhet i den svenska sensommaren. Bilderna på den oskuldsfulla tonåringen kablas ut i TV och tidningarna.

Fallet blir det första för den nybildade SI-enheten inom regionpolisen i Stockholm, som leds av den hårdföre kriminalkommissarien Christer Gustafsson. Det visar sig ganska snart att Ellinor inte kommit tillbaka efter en frivillig sexträff med Ahmed El-Safi, då även Miguel Oliviero deltagit.

En av de sista som iakttagit Ellinor är det 72-åriga vittnet Britta Fagerström. På grund av vad Britta har sett befinner hon sig plötsligt i fara.

Spåren efter Ellinor leder vidare till en husvagnspark i södra Stockholm där prostitution bedrivs.

Read More

Våld betyder ofta en aggressionshandling som innebär att en eller flera personer avsiktligt tillfogar en annan person eller personer fysiskt trauma eller psykisk och emotionell skada. Våld är självklart förbjudet i de flesta länder men ändå förekommer det i alla möjliga sammanhang.

I boken, precis som i verkligheten, utspelas en del våldsamma scener. Vi får stifta bekantskap med den vidriga miljön i koncentrationslägret i Doboj under det jugoslaviska inbördeskriget, där selektering av fångar förekom med jämna mellanrum. Men vi får också lära känna våld i normalt fridfulla miljöer, den åländska idyllen Dånö och den vackra byn Hästberg i Hälsingland.

Det finns många orsaker till att människor tar till våld. Våldsincidenter inträffar ibland plötsligt och utan föregående varningstecken. Men det vanligaste är dock att det är kulmen på långsam eller snabbare stegvis ökande oro, frustration, irritation och rastlöshet. Oftast i kombination med drogpåverkan eller någon form av psykisk störning.

Read More

Vaccin innebär att man får immunitet mot smittsamma sjukdomar utan att behöva bli sjuk och gå igenom de risker det innebär. Vid vaccination tillförs kroppen en antigen, vilket kan vara ett försvagat smittämne, delar av ett smittämne eller något som liknar det smittämne man önskar skydda mot. När kroppens immunförsvar träffar på antigenet stimuleras immunförsvarets celler och antikroppar bildas. Om den vaccinerade senare träffar på det riktiga smittämnet kommer individen redan ha ett skydd och kunna undvika att bli sjuk.

En del av handlingen i boken kretsar kring det vaccin mot HIV som företaget Biomedicine Engineering är på väg att lansera och som gör bolaget hett eftertraktat av andra läkemedelskonkurrenter. VD är Bertil Sjöholm, som vid sidan av sin framgångsrika karriär, har en mörk hemlighet. Sjöholm har en förkärlek för att träffa prostituerade som han gärna misshandlar. På grund av detta och det faktum att han glömt kvar en vigselring i husvagnsparken blir han indragen i polisens utredning om mordet på den femtonåriga Ellinor Jansson.

Det är lätt att tycka att vaccinationer är bra. Men vissa sjukdomar har faktiskt visat sig ha långsiktig positiv effekt på hälsan. Genom att vaccinera sig berövas man denna fördel och dessutom förekommer det ibland svårartade biverkningar i samband med en del vaccinationer. Det finns också alltid en risk för övertro. Tänk om det är så illa att vaccinet inte fungerar?

Read More

Sjukdom brukar beskrivas som ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom menas i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men det kan också åsyfta ett diagnostiserat lidande. Vad som betraktas som sjukt respektive friskt är delvis kulturberoende och kan variera från land till land.

I boken får vi stifta bekantskap med HIV som än så länge är en obotlig sjukdom. En del har förklarat mikroorganismens uppkomst med det liknande SIV-viruset som vissa apor bär på. Andra menar att det är ett biologiskt experiment som gått fullständigt fel. De flesta är rädda för att få HIV, men det finns också vissa grupper som inte tvekar för att använda viruset som ett vapen.

Om HIV-viruset upptäcks tidigt finns det numera så effektiva bromsmediciner att de individer som är smittade oftast får ett starkare immunförsvar än osmittade. Medicinerna, oftast en tablett om dagen, är dessutom så pass effektiva att virusnivåerna är omätbara. Trots att det inte finns någon risk för smitta är dock sjukdomen fortfarande kronisk. Och väldigt stigmatiserande.

Read More

Politik betyder egentligen ”statskonst” eller ”statsangelägenheter”. Det handlar om de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet. Med politik brukar menas allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Men politik kan också syfta på makthavares principer och målsättningar. Fokus för politiken är ofta förhållandena mellan olika intressegrupper.

I boken får vi en hel del insyn i det politiska livet i Sverige. Boken inleds kort tid efter att det mest våldsamma och polariserade riksdagsvalet i mannaminne har avslutats och då regeringsförhandlingarna börjat röra på sig. Förutom statsminister Sten Lönnerström får vi stifta närmare bekantskap med partiledarna Marie Bladh och Lars Asklöf.

Många tycker att politik bara är ett smutsigt spel. Något som det är svårt att förhålla sig till. Men politik handlar i grunden om att forma ett samhälle som är tillräckligt robust för att ge medborgarna den frihet som de önskar och förtjänar.

Read More

Partiledare är den som är ledare för ett politiskt parti. Det låter ganska självklart. Om partiet vinner ett val förväntas också partiledaren ta ansvar och ytterst bli utsedd till regeringschef. Det är ett ansatt jobb där marginalen för felsteg är obefintlig.

I boken får vi stifta bekantskap med två partiledare, vars mörka förflutna kommer ifatt dem. Det är partiledarna för de två liberala partierna i den s.k. ”Koalitionen”, nämligen Marie Bladh och Lars Asklöf. Efter det blodigaste och mest polariserade riksdagsvalet i mannaminne bestämmer sig båda för att bryta med sina tidigare allierade, det konservativa partiet, och istället inleda regeringsförhandlingar med socialisterna. På grund av det agerandet utsätts de för starka påtryckningar. I potten ligger deras ära. Om de inte går med på utpressarnas krav, att avstå från vidare förhandlingar, kommer de bli offentligt kölhalade på grund av de lik som finns i deras respektive garderober.

Utrymmet för en partiledare att vara befläckad av ungdomsförsyndelser är ytterst begränsat. Men ibland kanske det bara finns ett alternativ om man vill överleva. Det är ju faktiskt först när man förlorar sitt rykte som man äntligen kan känna sig helt fri.

Read More