fbpx

Tag berättelserna

Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är också bland de vanligaste motiven till olika former av straff. Redan under antiken fanns det kvinnliga hämndgudinnor, som förföljde ostraffade brottslingar och drev dem till vansinne. Hämnd förekommer ofta i Bibeln och det mest kända ordspråket är kanske “Öga för öga, tand för tand”. I många samhällen sägs att idén om hämnd reglerar samvaron mellan människor.

Liksom i Bibeln är hämnd ett återkommande tema i boken. Lena Jansson, som förlorat sitt enda barn Ellinor, känner ett starkt behov av att hämnas de som ligger bakom dotterns död. En av de som drabbas av hennes hämndbegär är företagsledaren Bertil Sjöholm, som våldtog Ellinor i husvagnsparken. Men det är inte bara modern Lena som vill hämnas. Även Miguel Oliviero, som blev förälskad i Ellinor, ger sig efter Sjöholm.

Ett behov av att hämnas uppstår ofta när en person är oförmögen att förlåta och gå vidare. Det brukar alltid börja med skuldbeläggning. Det kan förvisso kännas skönt att hämnas, men det är ett farligt spel. Om hämnden misslyckas återstår oftast endast stress, depression och ångeststörningar.

Read More

Fly, fäkta eller frysa. Det sägs vara de tre vanligaste reaktionerna om någon utsätts för stark stress. Antingen flyr man faran eller så möter man den och kämpar emot. Det tredje alternativet är att frysa eller ”spela död”. För de flesta är kanske flykten det mest naturliga.

Hantverkaren Patrik Zettergren har av misstag kommit över en väska innehållande tjugo miljoner kronor på ett svenskt inrikesflyg. Vad Patrik inte kände till, när han öppnade väskan, var att den tillhör det kriminella nätverk som styrs av Viktor Kadric. Efter visst funderande har Patrik bestämt sig för att lämna sitt gamla liv och flytt till Tyskland med pengarna. Men nätverket tänker inte låta honom komma undan så lätt. Patrik ser länge ut att kunna hålla sig under radarn men längtan efter sina anhöriga gör honom sårbar.

Att befinna sig på flykt innebär ett liv fullt av risker. Ett litet misstag och allt kan vara förlorat.

Read More

Fanatism är en benämning på religiösa, politiska eller personliga riktningar som driver sin sak utan någon hänsyn till rationella argument. Fanatikern är skeptikerns motpol.

Rune och Ewa Fjällström har sin bas i Härnösand och leder en fundamentalistisk kristen sekt som för ett korståg mot homosexuella. Vad de inte känner till är att deras son, den före detta fotbollsdomaren Mats Fjällström, är bög. Hur påverkas man när en från sitt eget kött och blod tillhör en grupp som man genuint avskyr? Reza Moradis kusiner, Jamal och Abdel, hatar det svenska samhället och anser att det grundas på en rasistisk världsordning. Trots att de erbjudits en fristad i det kalla landet i norr, långt bort från det förtryck som de flydde ifrån, har de nu planer på att begå ett terrorattentat.

I den polariserade tid som råder börjar fanatikerna vädra morgonluft.

Read More

Islamism, som också brukar benämnas som politisk islam, är en rörelse som har sitt ursprung i Arabvärlden. Den uppstod på 1900-talet med syfte att bekämpa västerländsk kolonialism. Under tiden har den utvecklats på så sätt att den även innebär ett motstånd mot västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande. Under de senaste åren är islamister en part i nästan 75 % av alla inbördeskrig och det dör cirka 1 000 anhängare per år. Och i Sverige finns det stora problem med våldsbejakande islamism och personer som reser till konflikthärdar och utkämpar krig i islams namn.

I boken får vi följa hur Reza Moradi, som är sambo med polisassistenten Shadi Hosseini, blir alltmer indragen i islamism av sina två kusiner Jamel och Abdel, som känner ett starkt hat mot Sverige. Reza med rötterna i Iran börjar känna sig som en främling i det land som han vuxit upp i och han lockas av kusinernas lovsång om islam.

Det är inte lätt att stå emot en ideologi som utlovar enkla lösningar. Särskilt inte om man är på väg att förlora allt. Men den frestande vägen är lömsk och fylld med dödliga fallgropar.

Read More