fbpx

Tag kedjans svaga länk

Svaghet kopplas ofta till fysiska eller psykiska sjukdomar. En oförmåga att känna att man räcker till. Några synonymer är brist, nackdel och kraftlöshet. Dess motsats är positiva ord som styrka, tillgång och kraft. Ingen vill väl uppfattas som svag? Men vem är egentligen svag och vem är stark?

I den polariserade tid som boken utspelar sig i finns det ingen plats för svaga individer. Försvarsadvokaten Erik Johansson känner stora tvivel om det kriminella nätverk som han ingår i, men ifrågasätts genast av Magnus Fredstad och Viktor Kadric. När sexfilmerna där Marie Bladh figurerar sprids som en löpeld på nätet känner hon för första gången att hon är svag och att hennes ställning som självklar ledare är hotad. Och Anna Lundström gör sitt yttersta för att påvisa för Viktor Kadric att Silva Begovic är kedjans svaga länk.

Det som utgör en svaghet vid ett tillfälle kan vara en styrka vid ett annat. Det finns många som gör misstaget att tolka vänlighet som ett tecken på svaghet. Och glöm aldrig att styrkan utvecklas av svagheten.

Read More

Lust är en känsla som präglas av en stark längtan efter något som ger stor tillfredsställelse. Lust är förknippad med kroppslig njutning och intellektuell stimulans. Vällust är en överdriven strävan efter njutning. Enligt katolska kyrkans tradition betraktas ett liv i omättligt sökande efter vällust som otukt; något som var en dödssynd. För många förknippas lust med sexuell njutning, men begreppet är betydligt vidare än så.

Lena Jansson känner stark lust när hon trakasserar företagsledaren Bertil Sjöholm på grund av att han sexuellt utnyttjat hennes dotter Ellinor. Samma känsla upplever Anna Lundström när hon utpressar de påstådda moraliska väktarna, partiledarna Marie Bladh och Lars Asklöf att lämna regeringsförhandlingarna. Liksom Miguel Oliviero när han också ger sig på Bertil Sjöholm.

Lust, som handlar om begär, åtrå eller önskan, kan snabbt övergå till dess motsats, nämligen missnöje, antipati och ovilja. Särskilt om man får för mycket av det goda.

Read More

Lojalitet är en egenskap som innebär att en person under en längre tid är hjälpsam och vänskaplig mot någon annan. Den som är lojal tar även denne andres parti i konflikter. Synonymer till lojalitet är solidaritet, pålitlighet, trofasthet, kamratlighet och tillgivenhet.

I det kriminella nätverk som styrs av Viktor Kadric är obrottslig lojalitet det som kittar ihop medlemmarna. Den som trotsar majoritetsbeslut blir utslängd ur gemenskapen. På samma sätt förhåller det sig inom SI-enheten, som är den spjutspets hos den svenska polisen som har att bekämpa grovt organiserad brottslighet. Den som inte är lojal med fattade beslut hamnar i kylan. Liknande tankegångar finns inom politiken. Om man revolterar mot en framgångsrik partiledare är ens dagar räknade.

Många betraktar lojalitet som en fin egenskap. Men om sanningen ska fram: Den enda riktiga lojalitet som existerar är den man känner i förhållande till sig själv. Om man verkligen vill uppleva lojalitet bör man skaffa en hund.

Read More

Makt är ett begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots visst motstånd. Det kan antingen handla om ”makt över” någon person och förutsätter då minst två parter. Den ena parten genomför en handling eller begär något från någon annan eller några andra som står i beroende till honom eller henne. Eller så handlar det om ”förmåga till” att uppnå något, dvs. individens förmåga eller kapacitet att realisera sina önskningar och strävanden trots motstånd utan att det för den skull måste föreligga en intressekonflikt.

I boken finns flera exempel på maktutövande. De politiska ledarna Sten Lönnerström, Marie Bladh och Lars Asklöf utövar makt över de som förlorat omröstningar. Företagsledaren Bertil Sjöholm är en man med stor makt och är ovillig att släppa ifrån sig denna. Dessutom har Anna Lundström makt över sina utpressningsoffer.

Det finns olika former av makt. En del brukar tala om betvingande, formell och referentiell makt. Dessutom nämns expertmakt. Oavsett form kan makten vara lika farlig. Någon har sagt att den svåraste frestelsen på jorden varken är kärlek eller pengar utan just makt. Det kan vara lätt att uppnå den, men lika lätt att förlora den.

Read More

Hat

Hat är, liksom dess motsats ”kärlek”, en passion. Grunden för hatet är att man ogillar någon eller något så genuint att det är en bestående eller permanent känsla. Hat uppstår ofta hos personer som saknar förmåga att älska. Någon som inte är älskad fruktar ofta likgiltigheten och anser ibland att den näst bästa känslan att vara hatad. Även om det kan vara skönt att hata skapar det inget. Det enda som hat orsakar är förvirring och oreda.

I boken är det flera personer som hatar. Reza Moradis kusiner Jamal och Abdel hatar det svenska sekulära samhället. Lena Jansson, vars dotter Ellinor kallblodigt mördats av Hakim Hassan, hatar en av de män som sexuellt utnyttjat Ellinor, nämligen företagsledaren Bertil Sjöholm. Och kriminalkommissarien Christer Gustafsson avskyr den inom SI-enheten som lämnar information till de kriminella.

Gränsen mellan kärlek och hat är hårfin. Och med tiden övergår hatet ofta i likgiltighet.

Read More

Vaccin innebär att man får immunitet mot smittsamma sjukdomar utan att behöva bli sjuk och gå igenom de risker det innebär. Vid vaccination tillförs kroppen en antigen, vilket kan vara ett försvagat smittämne, delar av ett smittämne eller något som liknar det smittämne man önskar skydda mot. När kroppens immunförsvar träffar på antigenet stimuleras immunförsvarets celler och antikroppar bildas. Om den vaccinerade senare träffar på det riktiga smittämnet kommer individen redan ha ett skydd och kunna undvika att bli sjuk.

En del av handlingen i boken kretsar kring det vaccin mot HIV som företaget Biomedicine Engineering är på väg att lansera och som gör bolaget hett eftertraktat av andra läkemedelskonkurrenter. VD är Bertil Sjöholm, som vid sidan av sin framgångsrika karriär, har en mörk hemlighet. Sjöholm har en förkärlek för att träffa prostituerade som han gärna misshandlar. På grund av detta och det faktum att han glömt kvar en vigselring i husvagnsparken blir han indragen i polisens utredning om mordet på den femtonåriga Ellinor Jansson.

Det är lätt att tycka att vaccinationer är bra. Men vissa sjukdomar har faktiskt visat sig ha långsiktig positiv effekt på hälsan. Genom att vaccinera sig berövas man denna fördel och dessutom förekommer det ibland svårartade biverkningar i samband med en del vaccinationer. Det finns också alltid en risk för övertro. Tänk om det är så illa att vaccinet inte fungerar?

Read More

Sjukdom brukar beskrivas som ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom menas i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men det kan också åsyfta ett diagnostiserat lidande. Vad som betraktas som sjukt respektive friskt är delvis kulturberoende och kan variera från land till land.

I boken får vi stifta bekantskap med HIV som än så länge är en obotlig sjukdom. En del har förklarat mikroorganismens uppkomst med det liknande SIV-viruset som vissa apor bär på. Andra menar att det är ett biologiskt experiment som gått fullständigt fel. De flesta är rädda för att få HIV, men det finns också vissa grupper som inte tvekar för att använda viruset som ett vapen.

Om HIV-viruset upptäcks tidigt finns det numera så effektiva bromsmediciner att de individer som är smittade oftast får ett starkare immunförsvar än osmittade. Medicinerna, oftast en tablett om dagen, är dessutom så pass effektiva att virusnivåerna är omätbara. Trots att det inte finns någon risk för smitta är dock sjukdomen fortfarande kronisk. Och väldigt stigmatiserande.

Read More

Politik betyder egentligen ”statskonst” eller ”statsangelägenheter”. Det handlar om de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet. Med politik brukar menas allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Men politik kan också syfta på makthavares principer och målsättningar. Fokus för politiken är ofta förhållandena mellan olika intressegrupper.

I boken får vi en hel del insyn i det politiska livet i Sverige. Boken inleds kort tid efter att det mest våldsamma och polariserade riksdagsvalet i mannaminne har avslutats och då regeringsförhandlingarna börjat röra på sig. Förutom statsminister Sten Lönnerström får vi stifta närmare bekantskap med partiledarna Marie Bladh och Lars Asklöf.

Många tycker att politik bara är ett smutsigt spel. Något som det är svårt att förhålla sig till. Men politik handlar i grunden om att forma ett samhälle som är tillräckligt robust för att ge medborgarna den frihet som de önskar och förtjänar.

Read More

Partiledare är den som är ledare för ett politiskt parti. Det låter ganska självklart. Om partiet vinner ett val förväntas också partiledaren ta ansvar och ytterst bli utsedd till regeringschef. Det är ett ansatt jobb där marginalen för felsteg är obefintlig.

I boken får vi stifta bekantskap med två partiledare, vars mörka förflutna kommer ifatt dem. Det är partiledarna för de två liberala partierna i den s.k. ”Koalitionen”, nämligen Marie Bladh och Lars Asklöf. Efter det blodigaste och mest polariserade riksdagsvalet i mannaminne bestämmer sig båda för att bryta med sina tidigare allierade, det konservativa partiet, och istället inleda regeringsförhandlingar med socialisterna. På grund av det agerandet utsätts de för starka påtryckningar. I potten ligger deras ära. Om de inte går med på utpressarnas krav, att avstå från vidare förhandlingar, kommer de bli offentligt kölhalade på grund av de lik som finns i deras respektive garderober.

Utrymmet för en partiledare att vara befläckad av ungdomsförsyndelser är ytterst begränsat. Men ibland kanske det bara finns ett alternativ om man vill överleva. Det är ju faktiskt först när man förlorar sitt rykte som man äntligen kan känna sig helt fri.

Read More

Hämnd är en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning. Hämnd är också bland de vanligaste motiven till olika former av straff. Redan under antiken fanns det kvinnliga hämndgudinnor, som förföljde ostraffade brottslingar och drev dem till vansinne. Hämnd förekommer ofta i Bibeln och det mest kända ordspråket är kanske “Öga för öga, tand för tand”. I många samhällen sägs att idén om hämnd reglerar samvaron mellan människor.

Liksom i Bibeln är hämnd ett återkommande tema i boken. Lena Jansson, som förlorat sitt enda barn Ellinor, känner ett starkt behov av att hämnas de som ligger bakom dotterns död. En av de som drabbas av hennes hämndbegär är företagsledaren Bertil Sjöholm, som våldtog Ellinor i husvagnsparken. Men det är inte bara modern Lena som vill hämnas. Även Miguel Oliviero, som blev förälskad i Ellinor, ger sig efter Sjöholm.

Ett behov av att hämnas uppstår ofta när en person är oförmögen att förlåta och gå vidare. Det brukar alltid börja med skuldbeläggning. Det kan förvisso kännas skönt att hämnas, men det är ett farligt spel. Om hämnden misslyckas återstår oftast endast stress, depression och ångeststörningar.

Read More